Obchodné podmienky

Objednávka:

Kúpna zmluva sa uzatvára na základe elektronickej alebo telefonickej objednávky kupujúceho. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že bol oboznámený s nákupnými, platobnými a reklamačnými podmienkami. Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.

 

Storno objednávky:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v čo najkratšom čase, no najneskôr do 3 hodín od objednania. Storno objednávky je kupujúci povinný realizovať telefonicky na t.č. +421 903 634 886.

 

Doprava:

Tovar zasielame do 2-5 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky prostredníctvom Slovenskej pošty. Je možný aj osobný odber v Michalovciach po dohode.

 

Poštovné a balné:

Pri objednávke nad 50 € s DPH za Vás zaplatíme 1/2 poštovného, pri objednávke nad 100 € s DPH máte poštovné ZDARMA!

Po prevode peňazí na náš účet je poštovné 2,5€

Dobierka je 4€

Spôsob platby: dobierkou, alebo bankovým prevodom na č.ú. 520700-4203796529/8360 (mBank)

                                                                                            IBAN:SK82 8360 5207 0042 0379 6529

 

Dodacie podmienky:

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu druh, veľkosť, množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru a dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, za poškodenie zásielky zavinené poštou, prípadné nedodanie tovaru, z nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

Kupujúci sa zaväzuje že:

  • objednaný tovar prevzal a skontroloval neporušený obal,
  • zaplatil za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platných obchodno–reklamačných podmienok platných v deň odoslania objednávky,
  • v prípade značného poškodenia obalu pri preberaní od doručovateľskej spoločnosti, uplatniť bezodkladne reklamáciu u tejto doručovateľskej spoločnosti,
  • v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

Výmena tovaru:

1.) Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 7 dní od doručenia.

2.) Priložte list, kde uvediete:

– Vaše meno, adresu a telefónne číslo,

– názov produktu, ktorý zasielate na výmenu a taktiež názov, kód produktu, veľkosť poprípade farbu produktu, za ktorý chcete tovar vymeniť,

– číslo faktúry,

– podpis a dátum,

– kópiu dokladu o kúpe

3.) Tovar zasielajte v pôvodnom obale, s pôvodnými vysačkami, tak aby sa pri doručení nepoškodil.

4.) Adresa pre doručenie:

Ing. Marián Pavlik
Zalužice 211
07234 Zalužice

 

Vymenený tovar Vám bude následne zaslaný na Vašu adresu dobierkou za cenu poštovného pre SR.

Náklady na prepravu tovaru od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

 

Vrátenie peňazí:

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote váš list o odstúpení od nákupu tovaru spolu s originál dokladom o kúpe doručený predávajúcemu. List môže byť priložený k tovaru, odporúčame Vám ho poslať doporučenou poštovou zásielkou. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou.

1.) Tovar nám prosím zašlite najneskôr do 7 dní od doručenia.

2.) Priložte list o odstúpení od kúpy tovaru, kde uvediete:

– Vaše meno, adresu a telefónne číslo,

– peniaze vraciame na účet a tak nezabudnite uviesť vaše číslo účtu,

– číslo faktúry,

– Váš podpis a dátum.

3.) Späť s tovarom nám zašlite aj originál doklad o kúpe.

4.) Tovar zasielajte v pôvodnom obale, s pôvodnými výsačkam, tak aby sa pri doručení nepoškodil.

5.) Adresa pre doručenie:

Ing. Marián Pavlik
Zalužice 211
07234 Zalužice

 

Suma, ktorá Vám bude vrátená nezahŕňa výšku už zaplateného poštovného.

Tovar zaslaný na dobierku neprevezmeme a vráti sa Vám späť, čím Vám vznikajú zbytočné náklady na poštovné.

Podľa spomínaného zákona sme vám povinní vrátiť sumu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

 

Reklamácia:

Reklamačná doba je podľa zákona 2 roky a to od dňa prevzatia objednávky. Reklamácia tovaru sa riadi podľa platného reklamačného poriadku.

Záruka sa nevzťahuje na:

  • vady zapríčinené nešetrným a nesprávnym používaním
  • prirodzeným opotrebovaním
  • nesprávnym ošetrovaním

Na vybavenie reklamácie máme mesiac.

 

Ochrana osobných údajov:

Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky a neposkytujeme ich tretím osobám. S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú u nás zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané. Sú využité výlučne na úkony spojené s vybavovaním vašej objednávky a odosielaním prostredníctvom Slovenskej pošty